Op Agriwebshop.nl kunt u profiteren van een
groot assortiment tegen de beste prijzen!

Privacy beleid

Privacy

Agriwebshop vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Daarom herkent onze webserver u alleen en automatisch als u zich als vaste klant aanmeldt en als zodanig inlogt in de webshop. 

Bij een bezoek aan onze website bewaart Agriwebshop niets van informatie, behalve als men inlogt als vaste klant en/of bestellingen plaatst in de webshop. De aldus verkregen informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Op de website van Agriwebshop wordt geen gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert en zodoende sporen bijhoudt van de bezochte Internetsite). 

Agriwebshop is een geheel zelfstandig bedrijf en heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Agriwebshop heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt op de website. 

Hoe neemt u contact op in verband met het privacy beleid van Agriwebshop? 
Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Agriwebshop, kunt u contact opnemen via de volgende gegevens. 
- Per e-mail: info@agriwebshop.nl 
- Per telefoon: 0487-561676 
- Per fax: 0486-414514 
- Per brief: Dorpenweg 29, 5352 LB Deursen-Dennenburg

Over communicatie per e-mail 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Agriwebshop, kunt u contact opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres. 

Over communicatie per brief
 
Als u Agriwebshop via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft op het adres dat u ons meegedeeld heeft. 

Over communicatie per telefoon 
Agriwebshop zal u alleen telefonisch contacteren als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online of via de winkel geplaatst heeft. 

Overige verklaringen 
Agriwebshop kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het vigerende privacy beleid. In dat geval zal Agriwebshop altijd contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u zodoende op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Agriwebshop verleent aan de bezoekers van de website toegang tot alle informatie die De Leeuw van hen bijhoudt. Tevens biedt Agriwebshop bezoekers van de website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met

Agriwebshop

position="before"