Op Agriwebshop.nl kunt u profiteren van een
groot assortiment tegen de beste prijzen!

Garantie

Garantie

Algemeen 
Elk product van Agriwebshop  voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door Agriwebshop kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling door De Leeuw en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage en schade door verkeerd gebruik niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden: 

  • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de koper.  
  • Indien een klacht gegrond is, besluit Agriwebshop of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.  
  • Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn. O.a. vochtige /vieze dekens, vuile laarzen, etc. worden niet in behandeling genomen.


Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:  

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid  
  • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud  
  • normale slijtage  
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing  
  • schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)  

Garantie termijn 
Agriwebshop geeft minimaal een half jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Voor sommige artikelen geldt een langer garantietermijn zoals bijvoorbeeld diverse artikelen waar van fabrieksgarantie geld. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Agriwebshop (m.u.v. zendingen van en naar het buitenland en de Wadden eilanden).

Garantie buiten Nederland 
Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar ons bedrijf, als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten. 
Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

position="before"